Terapia laserowa MicroPulse wraz z leczeniem anty-VEGF a eliminacja przewlekłego płynu u pacjentów z AMD